Teglværker og småskibsfart fra Egernsund og Graasten hører sammen.
 

Maritim Historisk Forening for Egernsund og Graasten har i samarbejde med Cathrinesminde Teglværk (museum) arrangeret en meget interessant udstilling omkring skibsfarten fra Egernsund og Graasten gennem tiderne. 

Cathrinesminde Teglværk har været meget engageret i arrangementet og har givet vor forening en enestående mulighed for at vise besøgende, hvordan småskibsfarten var for mange år siden, og hvor en stor del af skibenes fragter var teglprodukter fra Egernsund. Daværende skibsmægler H. Christiansen, Egernsund disponerede mange småskibe, og han havde i kraft af teglværkerne mange muligheder for at skaffe laster til de skibe, han var mægler for. 

Udstillingen omfatter ikke kun småskibe, men i høj grad også de skibe, der gennem årene har haft Graasten, Egernsund og Sønderborg som hjemhavne.

Det gælder derfor også flotte fotos, malerier og skibsmodeller fra bl.a. Corral-Line, Egernsund og Ty-Line, Sønderborg. Endvidere er der udstillet mange effekter til hjælp ved navigation, motorer og flere andre interessante genstande. Der vises også dias fra 2 forskellige stande, hvor man får et godt billede af skibene fra egnen gennem tiderne samt fotos af flere forskellige hændelser. 

Specielt 3 af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Helge Lieberg, Nic. Johannsen og Lars Staal har sammen med museumsdirektør Torben Vestergaard brugt utroligt mange timer på at få udstillingen op at stå, og resultatet er blevet rigtig godt og seværdigt.Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med museet, hvem vi skylder en stor tak. Ligeledes opfordrer vi publikum til at besøge den interessante udstilling, som åbnede den 29. Maj 2009 og den fortsætter frem til 21. September 2009.

 

Det er foreningens ønske, at så mange som muligt kunne tænke sig at være medlem af vor forening, hvor kontingentet p.t. kun er kr. 100.- pr. år. Der arrangeres hyggeaftener, hvor der kan være foredrag og film og fremvisning af fotos. 

Indmeldelsesblanketter ligger i vor udstilling, og vi håber, at mange kunne tænke sig at deltage i vort arbejde, og ikke mindst få indblik i skibsfartens historie for et par generationer siden.

 

Museumsdirektør Torben Vestergaard

Formand for Maritimhistorisk  Forening Herluf Sørensen
 

Billeder fra udstillingen der er åben  fra 29. Maj 2009 og fortsætter frem til 21. September 2009.