Meddelelse:
Mandag den 16. februar blev der, i Maritim Historisk Forening for Egernsund og Gråsten, afholdt generalforsamling.
De efter vedtægterne på valg værende 3 medlemmer af bestyrelsen blev alle genvalgt.
Yderligere valgtes Poul Erik Jørgensen som suppleant
 Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Formand Herluf Sørensen, næstformand Helge Lieberg,
kasserer Nicolai Johannsen,
sekretær Lars Staal,
Claus Ellehauge
og suppleant Poul Erik Jørgensen.