Årets generalforsamling afholdt den 9. februar 2010 på Egernsund Skole.

 

Årsberetning og regnskab godkendt.

 

Claus Ellehauge havde forinden meddelt, at han ønske de at udtræde af bestyrelsen. Claus har været med fra foreningens planlægning og start.

 

Efter valget består bestyrelsen af:

Formand Herluf Sørensen  74442610   
Næstformand Helge Lieberg 74466177  
Kasserer Nicolai Johannsen 74442383  nic@egernsund.dk
Sekretær Lars Staal 74442449  
Best. medlem Poul Erik Jørgensen 74437765  
Suppleant Tom C. Jonsson 21286778  
Revisorer Walter Hansen og Hans Jepsen  
     


                        Formandens beretning                                                                      Tak til Claus Ellehauge