Maritim Historisk Forening for Egernsund og Gråsten var indbudt til en
konference omkring bevaringen og udviklingen af det maritime miljø
omkring Flensborg Fjord
.

 

 

 


 

 

 

 

 

Poul Erik Jørgensen har udarbejdet følgende notat fra konferencen:

Det Maritime Schleswig

Torsdag den 11. marts 2010 var der arrangeret et debatforum på Rønshoved Højskole arrangeret af ”Det Maritime Schleswig”, Flensburg.

Der deltog ca. 30 personer (heraf 4 fra MHF). Deltagerne kom fra flere organisationer i Sønderjylland og Region Schleswig.

Formanden, Gunnar Pedersen, indledte med at fortælle om de mange maritime aktiviteter, der er i Sønderjylland og region Schleswig – specielt omkring Flensburg Fjord. Der er store problemer med de gamle skibe, som ikke må sejle grundet strenge regler omkring sikkerheden (SOLAS). Der blev talt en del omkring museumsværftet i Flensburg og ikke mindst om den gamle damper ”Alexandra”, som også har problemer p.g.a. SOLAS `strenge regler.

Der var et indlæg omkring  ”Det maritime Østengland” (Maritime Heritage), hvor man gør meget ud af at interessere befolkning og turister med forskellige aktiviteter, museer m.v., som alt har med skibsfarten at gøre.  Det kunne eventuelt være et forbillede for et lignende tiltag i ”Det Maritime Schleswig”.

Gorm Casper fortalte om en tur til USA, hvor han havde besøgt det meget store maritime oplevelsescenter ”Mystic Seaport”, som har åbent hele året, og hvor der bl.a. udover det faste personale arbejder ca. 1000 frivillige, og der kommer ca. 300.000 besøgende om året. Det kunne være spændende at lave et lignende projekt i ”Det Maritime Schleswig”, men det vil kræve alt for store arealer, som ikke umiddelbart lader sig realisere.

Efter frokost var det meningen, at der skulle laves forskellige arbejdsgrupper for udveksling af ideer for yderligere samarbejde, fælles arrangementer m.v. Det blev ikke tilfældet, men derimod en lang debat om, hvad man kan gøre for at interessere endnu mere turismen omkring ”Det Maritime Schleswig”.