Foreningens formål:
At vække og nære interessen for områdets maritime historie.
Dette formål opnås ved:
  • At udgive og støtte udgivelser af historisk litteratur vedrørende de maritime forhold i relation hertil.
  • At afholde arrangementer, der kan medvirke til at fremme ovennævnte område.
  • At medvirke til bevarelse af maritimt historiske minder og ”mindesmærker”


Medlemskontingent årligt:   kr. 125,-